Studietips.BE

Het afgelopen anderhalf jaar hebben we hard gewerkt aan de uitbouw van een online leeromgeving (www.studietips.be) voor jongeren in het secundair en hoger onderwijs waarin jongeren onder begeleiding van hun leercoaches kunnen werken aan het versterken van hun leercompetenties. De omgeving beoogt de volgende doelstellingen samen met de school en leerkrachten te helpen realiseren:

  •  Jongeren voorbereiden op kennisintensieve samenleving
  • Zelfwerkzaamheid: Jongeren greep leren krijgen op hun eigen leerproces en aanleren metacognitieve vaardigheden
    • Aanzetten tot nadenken over leeraanpak
    • Inzicht verwerven in de manier waarop leren verloopt
    • Versterken van leercompetenties.
  • Intrinsieke leermotivatie stimuleren.
  • Een bijdrage leveren tot een (verdere) professionalisering van het onderwijs.

Het afgelopen schooljaar werden er in enkele Vlaamse scholen (Broederschool Sint-Niklaas, SALCO Haasrode, Atheneum Borgloon, WICO Genk, Sint-Jozefsinstituut Oostende, HOWEST lerarenopleiding secundair onderwijs) pilootprojecten opgestart waarbij de studenten, leerlingen en hun begeleiders met de omgeving aan de slag gingen! Hieronder vind je alvast enkele getuigenissen van de Broederschool Humaniora (Sint-Niklaas) en SALCO Haasrode en zie je ook hoe de leerlingen van de broederschool met de leeromgeving werken.