Verlegen? Let's tweet!

Zijn er nog vragen? Iedereen herinnert zich wel die momenten uit zijn of haar schoolgaande jeugd? Hoewel niet alles je duidelijk was wat de leerkracht net had verteld, was je te verlegen om je hand in de lucht te steken om een vraag te stellen. Eenmaal je in het hoger onderwijs terecht komt is het nog erger. Daar moet je echt al veel lef hebben om je vraag te stellen in een overvol auditorium. Of toch niet?

  • Niet als het aan Jeremy Novak van de Southern Cross University en Dr Michael Cowling van de Central Queensland University in Australië ligt. Zij experimenteerden met Twitter als alternatieve manier om vragen te stellen tijdens de les of colleges. Hierbij konden de studenten tijdens de les anoniem tweets versturen naar de docenten met de vraag om iets te verduidelijken of dieper op in te gaan. De tweets werden onmiddellijk verzonden naar het computerscherm van de lesgever en via een Powerpoint presentatie op het scherm getoond. De positieve reacties van studenten, vooral internationale studenten, heeft de onderzoekers ervan overtuigd dat het inzetten van Twitter tijdens de les niet alleen in het hoger onderwijs maar zelfs in het lager en secundair onderwijs zinvol kan zijn. De onderzoekers geven wel toe dat er nog wel wat mogelijke obstakels zijn die uit de weg moeten worden geruimd om een efficiënt gebruik van Twitter te garanderen. Zo zullen er ook wel studenten opduiken die dit als een uitgelezen kan zullen zien om hun online sociale contacten tijdens de les te onderhouden. Evenwel is het hier aan de lesgever om duidelijke afspraken te maken met de leerlingen. Een ander probleem is uiteraard ook dat leerkrachten voldoende vertrouwd moeten zijn met het medium. De onderzoekers besluiten met de opmerkingen dat ze uiteraard Twitter niet als een vervangmiddel van de traditionele klasinteractie maar dat het een waardevol add-on is in de toolbox van elke leerkracht!
  • Twitter als een middel voor feedback en formatieve evaluatie? Bekijk hoe de Amerikaanse leerkracht Enrique Legaspi Twitter gebruikt tijdens de les geschiedenis. Bekijk het fragment hier.
  • Wil je nog meer inspiratie om Twitter zelf of in de klas te gebruiken? Bekijk dan ook zeker eens de volgende links:
  • Beschik je niet over de digtale middelen om Twitter in te zetten in je klas, bekijk dan zeker ook eens 'The Classroom Experiment' van Dylan William (vanaf 32:50 min). Hij illustreert hoe je ook zonder technologie elke leerling in je klas een stem geeft!